โรคที่มากับแมวที่เหล่าทาสควรระวัง

โรคที่มากับแมวที่เหล่าทาสควรระวัง

โรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนมีได้หลายชนิด ซึ่งแมวก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นพาหะของโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ ได้หากไม่ดูแลให้ดี มาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างที่ต้องระวัง

1. โรคพิษสุนัขบ้า

ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแต่ก็ไม่ได้พบในสุนัขเท่านั้น ยังสามารพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมถึงแมวด้วย โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies โดยการติดต่อจากสัตว์สู่คน ส่วนใหญ่จะผ่านการกัดหรือข่วน ซึ่งเชื้อไวรัสนี้จะแพร่ผ่านทางน้ำลายเข้าสู่แผลเปิดและเข้าสู่กระแสเลือดได้ ถ้าผิวหนังปกติไม่มีแผลสัมผัสกับเชื้อก็จะไม่ติดเชื้อนั้นมา โดยเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายของทั้งคนและสัตว์แล้ว เชื้อไวรัสจะเดินทางไปยังเส้นประสาทและเข้าสู่สมอง ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ และส่วนใหญ่จะเสียชีวิตทุกราย โรคนี้จึงมีความสำคัญที่จะต้องกำจัดและควบคุมให้หมดไป โดยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งคนและแมวที่อยู่รอบตัวเราได้ด้วย

2. Toxoplasmosis

โรคที่มากับอุจจาระของแมว โดยเกิดจากเชื้อโปรโตซัวที่ชื่อ Toxoplasma Gondii ที่เข้าไปฟักตัวในลำไส้และจะปล่อยตัวอ่อนออกมากับอุจจาระของแมว ติดต่อได้โดยอาจกลืนเศษอุจจาระของแมวที่มีเชื้อนี้อยู่เข้าไป ซึ่งในคนปกติหากได้รับเชื้อนี้แล้วส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการอะไร แต่ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือหญิงตั้งครรภ์ ต้องระวังเวลาทำความสะอาดกระบะทรายหรือห้องน้ำให้แมว เพราะในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหากได้รับเชื้ออาจทำให้เกิดสมองอักเสบและมีผลถึงเสียชีวิตได้ ส่วนในคนท้องก็อาจส่งผลทำให้ลูกที่เกิดมามีความผิดปกติได้อีกด้วย ดังนั้นหากใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดกระบะทรายแมว หรือหากมีความจำเป็นต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

3. เชื้อราบริเวณผิวหนัง

ในแมวบางตัวอาจเกิดการติดเชื้อราได้หากบริเวณที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมไม่สะอาดพอ ซึ่งนอกจากจะติดในแมวด้วยกันแล้ว ยังสามารถติดต่อมาสู่คนได้อีกด้วย ดังนั้นทางที่ดี หากเราเห็นแมวมีลักษณะขนร่วงเป็นหย่อม ๆ ผิวหนังมีความผิดปกติ ควรรีบรักษาให้หายเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของเชื้อโรค ซึ่งส่วนมากการอาบน้ำให้แมวด้วยแชมพูที่มีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อราและทำความสะอาดที่อยู่ของเหล่าแมวเป็นประจำก็จะช่วยให้หายขาดจากเชื้อราได้

แมวทุกตัวมีความน่ารักในตัวอยู่แล้ว ถ้าเราได้เป็นเจ้าของแล้วเราก็ควรดูแลเอาใจใส่ให้ดี เพราะเป็นการทำให้แมวที่เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสะอาดปลอดโรค ไม่เป็นพาหะที่นำเชื้อโรคมาสู่เจ้าของ

มาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างที่ต้องระวัง